دکتر رئیسی ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
193

دکتر رئیسی ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد

رئیس جمهور ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد.

آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی» را که در جلسه علنی روز سه‌‌شنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ به تایید شورای نگهبان رسیده است، برای اجرا به دانشگاه آزاد اسلامی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آ‌موزش پزشکی ابلاغ کرد.

رئیس جمهور همچنین «قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی-تخصصی» را که در جلسه علنی روز دوشنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ به تایید شورای نگهبان رسیده است، برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ کرد.