برگزاری جلسات فوق‌العاده دولت برای رسیدگی به لایحه برنامه هفتم
151

به ریاست دکتر رئیسی در سه نوبت صورت گرفت؛

برگزاری جلسات فوق‌العاده دولت برای رسیدگی به لایحه برنامه هفتم

برگزاری جلسات فوق‌العاده دولت در سه نوبت برای رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه کشور برای دومین روز ادامه یافت.

جلسات فوق‌العاده هیئت دولت به منظور رسیدگی به برنامه هفتم توسعه کشور، امروز سه‌شنبه نیز در سه نوبت به ریاست آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی برگزار شد و موادی از این لایحه مورد بررسی قرار گرفت.