بازدید دکتر رئیسی از یکی از مراکز دخترانه نگهداری کودکان فاقد سرپرست موثر در شهر تهران
240

بازدید دکتر رئیسی از یکی از مراکز دخترانه نگهداری کودکان فاقد سرپرست موثر در شهر تهران

رئیس جمهور در یکی از مراکز دخترانه نگهداری کودکان فاقد سرپرست موثر در شهر تهران حضور یافت.

آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی، در جریان حضور از پیش اعلام نشده در یکی از مراکز دخترانه نگهداری کودکان فاقد سرپرست موثر در شهر تهران، ضمن بازدید از بخش‌های مختلف این مرکز، در گفتگو با مربیان در جریان فعالیت‌ها و اقدامات‌شان برای نگهداری، آموزش و توانمندسازی دختران این مرکز قرار گرفت.
در این بازدید که علی محمد قادری رئیس سازمان بهزیستی نیز دکتر رئیسی را همراهی می‌کرد، رئیس جمهور در فضایی صمیمانه ساعتی را با کودکان و نوجوانان این مرکز به گفتگو نشست.
در حال حاضر حدود شش هزار کودک و نوجوان در ۶۱۴ خانه شبانه‌روزی ویژه نگهداری کودکان فاقد سرپرست موثر (بی‌سرپرست و بدسرپرست) سازمان بهزیستی کشور با مشارکت بخش مردمی نگهداری می‌شوند.