افتتاح ۷۰ کیلومتر از پروژه ریلی دوخطه سازی محور اهواز-اندیمشک
238

با حضور رئیس جمهور انجام شد؛

افتتاح ۷۰ کیلومتر از پروژه ریلی دوخطه سازی محور اهواز-اندیمشک

با حضور رئیس جمهور ۷۰ کیلومتر از پروژه ریلی دوخطه سازی محور اهواز-اندیمشک به صورت رسمی افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی در ادامه برنامه‌های سفر دوم دولت مردمی به استان خوزستان ۷۰ کیلومتر از پروژه ریلی دو خطه سازی محور اهواز-اندیمشک حد فاصله ایستگاه شوش تا بامدژ را افتتاح کرد.
این پروژه ریلی با اعتباری به ارزش ۴ هزار میلیارد تومان تکمیل و با حضور رئیس جمهور افتتاح شد.