بازدید هوایی آیت‌الله رئیسی از سواحل مکران
231

بازدید هوایی آیت‌الله رئیسی از سواحل مکران

رئیس جمهور با بالگرد از پروژه راهبردی توسعه سواحل مکران بازدید کرد.

رئیس جمهور همچنین از مجموعه کشت و صنعت مکران در کنارک و جاذبه گردشگری دماغه راشدی بازدید کرد.

آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی که به منظور انجام سفری یک روزه به سیستان و بلوچستان سفر کرده است، در بدو ورود به این استان با بالگرد از پروژه راهبردی توسعه سواحل مکران بازدید کرد.

رئیس جمهور همچنین از مجموعه کشت و صنعت مکران در کنارک و جاذبه گردشگری دماغه راشدی بازدید کرد.