امضای 5 سند همکاری میان تهران و عشق‌آباد
231

در حضور رئیس جمهور و رئیس شورای مصلحت خلق ترکمنستان انجام شد؛

امضای 5 سند همکاری میان تهران و عشق‌آباد

مقامات ایران و ترکمنستان در حضور رئیس جمهور و رهبر ملی و رئیس شورای مصلحت خلق ترکمنستان 5 سند همکاری میان دو کشور به امضا رساندند.

مقامات ایران و ترکمنستان در حضور آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی و قربانقلی بردی محمداف، 5 سند همکاری در حوزه‌های تبادل برق، همکاری‌های جامع در زمینه‌های دیپلماسی و گمرکی و همکاری‌های دانشگاهی به امضا رساندند.