امضای 3 سند همکاری میان ایران و نیکاراگوئه
137

در حضور روسای جمهور دو کشور انجام گرفت؛

امضای 3 سند همکاری میان ایران و نیکاراگوئه

مقامات عالی‌رتبه ایران و نیکاراگوئه در حضور روسای جمهور دو کشور، 3 سند همکاری امضا کردند.

مراسم امضای اسناد همکاری‌های مهم دوجانبه ایران و نیکاراگوئه در حضور روسای جمهور دو کشور برگزار شد و مقامات عالی‌رتبه دو طرف، 3 سند و تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.
این تفاهم‌نامه‌ها در حوزه‌های قضایی، همکاری‌های اقتصادی، بازرگانی و تجهیزات و ملزومات پزشکی بوده که به امضای وزرای خارجه و بهداشت و درمان ایران و همتایان نیکاراگوئه‌ای رسید.