تصویب بودجه سال 1402 ستاد صندوق توسعه ملی
292

در جلسه هیئت امنای صندوق توسعه ملی صورت گرفت؛

تصویب بودجه سال 1402 ستاد صندوق توسعه ملی

اعضای هیئت امنای صندوق توسعه ملی بودجه سال 1402 ستاد صندوق توسعه ملی را تصویب کردند.

جلسه هیئت امنای صندوق توسعه ملی ظهر امروز دوشنبه به ریاست دکتر سید ابراهیم رئیسی و با حضور اعضا برگزار شد.
در این جلسه پس از ارائه گزارش عملکرد ارائه شده توسط رئیس هیئت عامل صندوق و گزارش هیئت نظارت صندوق منضم به صورت‌های مالی سال منتهی به 29 اسفند 1400، بودجه سال 1402 ستاد صندوق توسعه ملی تصویب شد.