بحث درباره اختیارات مورد نیاز بانک سپه برای تکمیل ادغام بانک‌ها و موسسات اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در این بانک
126

در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران صورت گرفت؛

بحث درباره اختیارات مورد نیاز بانک سپه برای تکمیل ادغام بانک‌ها و موسسات اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در این بانک

اختیارات مورد نیاز بانک سپه برای تکمیل مراحل ادغام بانک‌ها و موسسات اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در این بانک در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مورد بحث قرار گرفت.

در نودمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه که عصر امروز چهارشنبه به ریاست دکتر سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، موضوع اختیارات مورد نیاز بانک سپه به منظور تکمیل مراحل ادغام بانک‌ها و موسسات اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در این بانک مورد بحث قرار گرفت.

در این جلسه همچنین بندهایی از سند اصلاح ساختار بودجه مطرح و اعضا درباره آن اعلام نظر کردند.