4 سند همکاری میان ایران و اوگاندا به امضا رسید

در حضور روسای جمهور دو کشور؛

4 سند همکاری میان ایران و اوگاندا به امضا رسید

مقامات عالی‌رتبه ایران و اوگاندا در حضور روسای جمهور دو کشور 4 سند همکاری به امضا رساندند.

مراسم امضای اسناد و تفاهم‌نامه همکاری میان ایران و اوگاندا برگزار شد و مقامات دو کشور 4 سند همکاری  به امضا رساندند.
معافیت صدور ویزا، همکاری کشاورزی، تشکیل کمیسیون دائمی مشترک و بیانیه مشترک 4 سند همکاری میان جمهوری اسلامی ایران و اوگاندا بود که در حضور روسای جمهوری دو کشور امضا شد.