دکتر رئیسی 2 قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
77

دکتر رئیسی 2 قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد

رئیس جمهور 2 قانون مصوب مجلس را برای اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کرد.

دکتر سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» را که در جلسه علنی 28 خرداد 1402 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14 تیر 1402 به تایید شورای نگهبان رسیده، برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشور ابلاغ کرد.
همچنین رئیس جمهور بر همین اساس «قانون الحاق یک بند به تبصره 6 قانون بودجه 1402» را که در جلسه علنی 5 تیر مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21 تیر 1402 به تایید شورای نگهبان رسیده، برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.