نماز امیدبخش‌ترین میقات برای انسان سالک است
826

نماز امیدبخش‌ترین میقات برای انسان سالک است

قله عبودیت نماز است و نماز نه تنها برای انسان‌های مبتدی که در نخستین گام سلوک الی‌الله هستند بلکه برای انسان‌هایی که در اوج عبودیت نیز قرار دارند، اهمیت دارد.

دادستان کل کشور گفت: نماز امیدبخش‌ترین میقات برای انسان سالک است که می‌تواند انسان را به اوج برساند.

سیدابراهیم رئیسی صبح امروز در جلسه اجلاس استانی نماز، مسجد و وقف در خراسان جنوبی اظهار داشت: نظام‌سازی قرآنی بر 4 اصل اقامه نماز، ایتاء زکات، امر به خوبی‌ها و پاکی‌ها و نهی از زشتی‌ها و پلشتی‌ها متمرکز شده است.

وی تصریح کرد:‌ پایه هر آنچه در ایتاء زکات و امر به معروف و نهی از منکر در نظر گرفته می‌شود اتصال به خداوند بوده که جلوه کامل آن در نماز است.

دادستان کل کشور با بیان اینکه نماز حتی برای کسانی که ترجمان آیات قرآن را نمی‌دانند دارای اهمیت است، افزود: برای این افراد این موضوع اهمیت دارد که با مخاطبی سخن بگویند که بر حال و احوال آنها فائق بوده و این مقدمه سلوک الی‌الله است.

رئیسی با اشاره به اینکه از نماز به عنوان فلسفه خلقت یاد شده است، گفت: برای انسان صالح نماز راه رسیدن به یقین را حاصل می‌کند.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه عبادت برای انسان صالح هم راه و هم مقصد است، افزود: قله عبودیت نماز است و نماز نه تنها برای انسان‌های مبتدی که در نخستین گام سلوک الی‌الله هستند بلکه برای انسان‌هایی که در اوج عبودیت نیز قرار دارند، اهمیت دارد.

وی با بیان اینکه نماز هم برای انسان‌های غافل و هم برای انسان‌های غیر غافل درس‌هایی دارد، افزود: نماز به انسان غافل می‌گوید مواظب باش که در محضر خداوند قرار دارید و در واقع نماز زنگ خطری برای انسان غافل محسوب می‌شود، همچنین برای انسان‌های سالک و غیر غافل نماز سبب اوج گرفتن بیشتر آنها خواهد شد.

رئیسی یادآور شد: نماز قربانی است برای تقرب جستن به حضرت حق و باید توجه داشته باشیم هر آنچه در عالم است یک جلوه الهی بوده و خود انسان هم آیاتی از آیات نورانی خداوند است.

دادستان کل کشور ادامه داد: هر آن چیز در عالم است همه تسبیح گوی ذات مقدس خداوند هستند و جلوه رحمت الهی را نشان می‌دهند که ما باید چشم خود را باز کرده و این جلوه‌ها را نظاره کنیم.

وی با بیان اینکه انسان علاوه بر شناسنامه ظاهری دارای شناسنامه روح و روان است،‌ افزود: ما باید در مسیر اقامه نماز گام برداریم تا خداوند عنایت خود را به ما مبذول دارد.

رئیسی امیدبخش‌ترین میقات برای انسان سالک را نماز دانست و گفت: نماز می‌تواند جایگاه انسان را به اوج برساند.

وی با بیان اینکه سیمای مکتب و سیمای دین‌مداری نماز است،افزود: نماز برای انسان صالح باید زنگ خطری باشد تا از آسیب‌های اجتماعی جلوگیری کند.

وی به آغاز هفته وحدت اشاره کرد و گفت: سیمای پیامبر به گونه‌ای بوده است که اکنون برای همه بشریت الگو است.

رئیسی با اشاره به اینکه نماز به عنوان سیمای مکتب شروط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و اعتقادی دارد، یادآور شد: در شرط سیاسی نماز پذیرفتن ولایت در شرط اجتماعی نماز غیبت نکردن از دیگران و در شرط اجتماعی با دیگران بودن و خدمت به دیگران تأکید شده است.

وی با بیان اینکه هیچ لذتی بالاتر از نجوای با خداوند نیست، گفت: نماز باید در جامعه اقامه شود و با اقامه شدن آن باید تمامی بایدها و نبایدها در زندگی فردی و اجتماعی در 4 مقوله اخلاق، عقلانیت،‌ عدالت و توحید وجود داشته باشد.

رئیسی یکی از جلوه‌های نماز را وقف دانست و افزود: وقف اثری پویا و موقوفاتی که وجود دارد در واقع تاریخچه ایمانی و معنوی ما بوده که نشان از اصالت اعتقادی مردم دارد.

وی با اشاره به اجلاس نماز گفت: اجلاس نماز باید یادآوری باشد که ما هم کار نماز خواندن و هم داشتن نماز و هم اقامه کردن نماز را در تمام زوایای زندگی فردی و اجتماعی خود جلوه دهیم.

منبع:فارس