دکتر رئیسی اصلاحیه قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی را برای اجرا ابلاغ کرد
180

دکتر رئیسی اصلاحیه قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی را برای اجرا ابلاغ کرد

رئیس جمهور قانون اصلاح ماده (5) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی 5 بهمن 1401 را برای اجرا به وزارتخانه‌های کشور، راه و شهرسازی، اقتصاد و تعاون ابلاغ کرد.

دکتر سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون اصلاح ماده (5) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی 5 بهمن 1401 را که در جلسه علنی روز چهارشنبه 22 شهریور 1402 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29 شهریور 1402 به تایید شورای نگهبان رسیده، برای اجرا به وزارتخانه‌های کشور، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.