دکتر رئیسی 2 قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری–صنعتی مازندران و سرخس را برای اجرا ابلاغ کرد
86

دکتر رئیسی 2 قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری–صنعتی مازندران و سرخس را برای اجرا ابلاغ کرد

رئیس جمهور 2 قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی سرخس و مازندران را برای اجرا به دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.

دکتر سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون ایجاد منطقه آزاد تجاری صنعتی مازندران» و «قانون ایجاد منطقه آزاد تجاری صنعتی سرخس» را که به ترتیب در جلسات علنی 27 و 29 شهریور 1402 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4 مهر 1402 به تایید شورای نگهبان رسیده، برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و نهاد ریاست جمهوری (دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی) ابلاغ کرد.