بهره‌برداری رسمی از طرح عظیم خط دوم انتقال آب شرب کلانشهر شیراز از سد درودزن
70

با دستور دکتر رئیسی صورت گرفت؛

بهره‌برداری رسمی از طرح عظیم خط دوم انتقال آب شرب کلانشهر شیراز از سد درودزن

رئیس جمهور دستور آغاز بهره‌برداری رسمی از بزرگترين پروژه عمراني استان فارس در قالب خط دوم آبرساني به کلانشهر شيراز از سد درودزن را صادر کرد.

دکتر سید ابراهیم رئیسی در ادامه برنامه‌های روز دوم سفر استانی دولت مردمی به استان فارس، خط دوم آبرسانی به شیراز از سد درودزن را به عنوان بزرگترین پروژه عمرانی استان فارس، به صورت رسمی افتتاح کرد.

این خط انتقال آب با طول 78 کیلومتر لوله فولادی، یک باب ایستگاه پمپاژ ، 4 هزار و 422 متر تونل و 3 مخزن بتنی هر یک به ظرفیت 20 هزار مترمکعب احداث شده است.
ظرفیت انتقال خط دوم آب‌رسانی به شیراز 3 هزار لیتر در ثانیه است که این حجم آب نیاز آبی تقریباً 40 درصد جمعیت شیراز را تأمین می‌کند.
اعتبار هزینه شده این طرح 650 میلیارد تومان است که ارزش روز آن 6 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. 

در صورت عدم اجرای این طرح، شهر شیراز در سال جاری با تنش شدید آبی و قطع مکرر آب مواجه می‌شد.
14  کیلومتر از این طرح در دولت سیزدهم انجام شده که به دلیل سختی اجرا و عبور از مناطق شهری و تاسیسات مختلف، درصد بیشتری (35درصد) از عملیات اجرایی پروژه را شامل شده است.

از نکات قابل توجه اجرای این طرح بزرگ عمرانی، احداث تونل در مسیر انتقال آب به شیراز است که بیش از یک هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی در پی داشته است.


برای جلوگیری از تنش آبی در تابستان، از اواسط تیرماه امسال خط انتقال آب وارد شبکه شد و عملا مورد بهره‌برداری قرار گرفت، اما امروز و با حضور دکتر رئیسی به صورت رسمی افتتاح شد.

با حضور رئیس جمهور همچنین 53 طرح وزارت نیرو از جمله 41 طرح در بخش برق و 12 طرح در بخش آبفا با اعتباری بالغ بر 10 هزار و 600 میلیارد تومان به بهره‌برداری برداری نهایی رسید.