ظرفیت‌های گسترده اقتصادی و علمی ایران، بستر مناسبی برای گسترش مناسبات با اسلوونی است
108

دکتر رئیسی در آیین دریافت استوارنامه سفیر جدید اسلوونی:

ظرفیت‌های گسترده اقتصادی و علمی ایران، بستر مناسبی برای گسترش مناسبات با اسلوونی است

رئیس جمهور با اشاره به شکست تلاش‌های دشمنان برای توقف پیشرفت‌های ایران گفت‌: ظرفیت‌های گسترده اقتصادی و علمی در ایران، بستر مناسبی برای گسترش مناسبات و تامین منافع ایران و اسلونی است و دستگاه‌های مسئول در دو کشور باید برای بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها و ارتقای سطح روابط گام‌های اساسی بردارند.

دکتر سید ابراهیم رئیسی صبح امروز سه‌شنبه در آیین دریافت استوارنامه آقای «ایگور یوکیج» سفیر جدید اسلوونی سطح روابط دو کشور در بخش‌های مختلف را خوب اما ناکافی دانست و بر لزوم تلاش برای ارتقای سطح تعاملات و توسعه روابط فیمابین تاکید کرد.
رئیس جمهور با اشاره به شکست تلاش‌های دشمنان برای توقف پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران گفت‌: ظرفیت‌های گسترده اقتصادی و علمی در ایران، بستر مناسبی برای گسترش مناسبات دو کشور و تامین منافع دو ملت است و دستگاه‌های مسئول در دو کشور باید برای بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها و ارتقای سطح روابط گام‌های اساسی بردارند.
رئیس جمهور همچنین وقایع این روزهای غزه را جنایت علیه بشریت دانست و بر مسئولیت سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی برای جلوگیری و توقف این جنایات تاکید کرد.
آقای «ایگور یوکیج» سفیر جدید اسلوونی نیز با اشاره به روابط خوب جمهوری اسلامی ایران و اسلوونی در سطح دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی، اطمینان داد در دوره مسئولیت خود برای به‌کارگیری ظرفیت‌های دو کشور در مسیر ارتقای سطح روابط فیمابین و تقویت همکاری‌ها در سطح بین‌المللی تلاش خواهد کرد.