ایران برای همکاری در حوزه‌های سودمند اقتصادی با نیجر آمادگی دارد
167

دیدار وزیر امور خارجه نیجر با رئیس جمهور؛

ایران برای همکاری در حوزه‌های سودمند اقتصادی با نیجر آمادگی دارد

رئیس جمهور با اشاره به تجربیات و توانمندی‌های ارزشمندی که ملت ایران به برکت انقلاب اسلامی در چهار دهه گذشته به‌دست آورده است، بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای همکاری در حوزه‌های سودمند اقتصادی با نیجر تاکید کرد.

دکتر سید ابراهیم رئیسی ظهر امروز چهارشنبه در دیدار آقای «باکاری یائو سانگاره» وزیر امور خارجه نیجر، استقلال‌خواهی و ایستادگی مردم این کشور مقابل سیاست‌های سلطه‌طلبانه اروپایی را حاکی از عبور واقعی آفریقا از استعمار توصیف و تصریح کرد: استحکام و ایستادگی در مسیر تحقق اهداف و حفظ وحدت و انسجام، رمز موفقیت در دستیابی به استقلال و آزادی است.
رئیس جمهور با اشاره به تجربیات و توانمندی‌های ارزشمندی که ملت ایران به برکت انقلاب اسلامی در چهار دهه گذشته به‌دست آورده است، بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای همکاری در حوزه‌های سودمند اقتصادی تاکید کرد.
رئیس جمهور با یادآوری اقدامات سلطه‌طلبانه کشورهای غربی در تاریخ معاصر جهان، جنایات امروز رژیم صهیونیستی در غزه و حمایت کشورهای غربی از این جنایات را نیز چهره عریان نژاد‌پرستی و استعمارگری غربی‌ها در حال حاضر دانست. 
«باکاری یائو سانگاره» وزیر امور خارجه نیجر نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از مشاهده پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران،‌ هدف از سفرش به ایران را تقویت روابط دوستانه دو کشور و ارتقای سطح همکاری‌ها با جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد.