239

آیت الله رئیسی:

سیاست گذاری بانک‌ها باید بر مبنای هدایت منابع به سمت تولید باشد/ بانک‌ها اجازه ندهند گیرندگان تسهیلات پول ملت را صرف اموری غیر از تعهدشان کنند