243

آیت الله رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه:

از هر اقدام برای گره‌گشایی از مردم استقبال می‌کنیم اما طرح‌ها باید کارشناسی شده باشند/ مردم کمبودها را تحمل می‌کنند اما تبعیض را نه/ روندهای زحمت آفرین برای مردم در قوه قضاییه باید اصلاح شوند