133

آیت الله رئیسی در دیدار با شورای معاونین دادسرای عمومی و انقلاب تهران:

دادستان‌ها سرداران لشکر قضایی عدالتخواه و تحولگرا‌ هستند که جامعه را در برابر اضطراب حفظ می‌کنند/ قاضی متعهد و نفوذناپذیر‌ در برابر قدرت و ثروت، به دستگاه قضایی عظمت می‌دهد/ حضور قوه قضاییه در شوراهای نظارتی و امنیتی تشریفاتی نیست