246

آیت الله رئیسی در جلسه پیگیری مصوبات سفرهای استانی زنجان و بوشهر:

قوه قضاییه به ۱۰۰ درصد تعهدات خود در راه اندازی سامانه‌های مبارزه با قاچاق عمل کرده است/ دستگاه‌های اداری و بانک‌های دولتی باید پیشتاز حمایت از تولید باشند/ تصمیم سازی و تصمیم گیری بدون اقدام و عمل نتیجه نخواهد داشت