159

آیت الله رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه:

ذات نظام ما پاک و ضد فساد است/ اجرای عدالت و مبارزه با فساد وظیفه همگانی است/ اصلاح بسترهای فسادزا مهم‌تر از محاکمه مفسدان است/ ماموریت بازرسی کل کشور برای تعیین تکلیف واگذاری‌های مساله دار