197

آیت الله رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه:

از رهبر انقلاب به خاطر موافقت با پیشنهاد قوه قضاییه در برگزاری دادگاه اخلالگران نظام اقصادی تشکر می‌کنیم/ مثل برخی نباشیم که بعد از ۴۰ سال مسئولیت در نظام ژست منتقد گرفتند/ باید علاوه بر سلامت دانش آموزان از جان و فکر آنها هم در این ایام صیانت شود