232

پیام‌ تسلیت رئیس قوه قضاییه‌ در پی درگذشت والده‌ دکتر وحید دستجردی