117

از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد:

دستورالعمل اجرایی شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور