254

طی سخنانی در فرودگاه شهرکرد؛

آیت‌الله رئیسی اهداف حضور در استان چهارمحال و بختیاری را تشریح کرد