237

از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد:

دستورالعمل نحوه نوبت‌دهی جهت ارائه خدمات قضایی به مراجعان