254

از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد:

دستورالعمل ثبت و تکمیل اطلاعات سامانه‌های قضایی