234

رئیس قوه قضاییه درگذشت آیت الله صانعی را تسلیت گفت