73

آیت الله رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه:

همه پرونده‌های قضایی در فرایندی قانونی و عادلانه رسیدگی می‌شوند؛ ضمانت‌های لازم برای حفظ حقوق متهم وجود دارد/ بین جرم سیاسی و امنیتی تفاوت قائلیم؛ روند برگزاری دادگاه‌های جرم سیاسی تسریع شود