198

آیت الله رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه:

بخشی از مشکلات امروز کشور ناشی از چشم دوختن به لبخند یا خشم خارجی هاست؛ داشتن روحیه جهادی و کار انقلابی گره گشاست/ رفتار آمریکایی‌ها هم نقض «حقوق بین الملل» است هم نقض «حقوق معاهدات» / باید انجام تکالیف اروپایی‌ها از آنها مطالبه شود