219

آیت الله رئیسی در جمع قضات و کارکنان قضایی استان اردبیل:

قداست دستگاه قضا در گرو صدور آرا و احکام قضایی مبتنی بر شرع است/ همکاران دستگاه قضا مراقب باشند به جای برطرف کردن دغدغه مردم بر رنج آنها نیفزایند/ مثل صاحبخانه برای رفع مشکلات و کاستی‌های قوه قضاییه تلاش کنیم