208

آیت الله رئیسی در جلسه شورای اداری استان اردبیل:

مدیران دولتی اراده کنند، ماه‌های پایانی دولت دوران طلایی برای گره گشایی از زندگی مردم خواهد شد/ همه اقتصاددانان بر خصوصی سازی تاکید دارند اما نه با روند فعلی بلکه با روش حساب شده و ضابطه مند