113

در جلسه شورای عالی قضایی استان اردبیل صورت گرفت

تاکید آیت‌الله رئیسی بر رسیدگی به تک‌تک نامه‌های مردم اردبیل در جریان سفر استانی