239

آیت الله رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه:

حمایت از تولید هم مانند مبارزه با فساد از ماموریت‌های اصلی دستگاه قضاست/ مدعیان دروغین حقوق بشر دنبال عادی سازی قتل و جنایت در جامعه اند/ اصلاح نظام نگهداری و برخورد با زندانی در دست اقدام است