198

آیت الله رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه:

اربعین پیام پیروزی جریان مقاومت بر سازش و تسلیم است/ «جنگ اقتصادی» سال هاست به کشور ما تحمیل شده اما آنچه جلوی قلدری دشمن را می‌گیرد «اقتدار» است/ نیروی انتظامی اجازه ندهد محلات و کوچه‌ها جولانگاه اشرار شود