237

رئیس قوه قضاییه در شورای اداری استان خراسان جنوبی:

مسئله دیپلماسی مبارزه با مواد مخدر باید در سطح منطقه و جهان فعال‌تر شود / سنگ‌های ذی‌قیمت خراسان جنوبی قابل رقابت با کشورهایی است که بهترین سنگ‌ها را در اختیار دارند