124

آیت الله رئیسی در نشست شورای قضایی استان خراسان جنوبی:

در محکومیت‌های مربوط به مهریه، باید وضعیت اقتصادی افراد لحاظ شود/ در اجرای عدالت نباید تحت تاثیر جوسازی‌ها قرار بگیریم