81

آیت الله رئیسی در جمع فعالان اقتصادی استان خراسان جنوبی:

باید در جنگ اقتصادی آرایش جنگی بگیریم و کارآفرینان ما مانند یک افسر وارد میدان تولید شوند/ نباید سرمایه‌های کشور را با خام فروشی حراج کنیم