309

در جریان سفر به خراسان جنوبی؛

آیت الله رئیسی از بازارچه مرزی یزدان بازدید کرد