225

آیت الله رئیسی در نشست با معاونین و سرپرستان مجتمع‌های قضایی دادگستری استان تهران:

مرتبطین با دستگاه قضایی بدانند که این دستگاه هیچ گونه فسادی را بر نمی‌تابد