75

آیت الله رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه:

همکاران قضایی با همکاری استانداران، برای شناسایی و احیای ظرفیت‌های معطل اقتصادی کشور اقدام کنند/ نفس واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی کافی نیست، نظارت و حمایت دولت هم لازم است