76

آیت الله رئیسی در دیدار با اعضای کمیسیون قضایی مجلس:

تبدیل استجازه رهبر انقلاب به یک روال ثابت قانونی نیازمند همکاری مجلس است/ تمام احکام برنامه ششم درباره قوه قضائیه در یک و نیم سال گذشته فعال شده است/ ابلاغ سند امنیت قضائی یکی از تکالیف برنامه ششم بود/ ماده ۱۰۰ برای جلوگیری از تخلف است نه خریدن تخلف