192

آیت الله رئیسی در جمع مسئولان عالی سازمان حفاظت اطلاعات سپاه:

نقش سربازان گمنام امام زمان در سازمان حفاظت اطلاعات سپاه در تولید قدرت و صیانت از اقتدار نظام اسلامی بسیار مهم و اثرگذار است/ امروز دشمن با ایجاد عملیات روانی و با استفاده از حربه‌های مختلف در صدد ایجاد یاس و ناامیدی در درون نظام است