236

از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد؛

دستورالعمل نحوه مقابله با ‌ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن