79

آیت الله رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه:

دادگستری ضمن همکاری با ستاد کرونا و اجرای مصوبات مربوط به دورکاری کارکنان اجازه ندهد کار مردم بر زمین بماند و در رسیدگی به پرونده‌ها وقفه به وجود آید