206

آیت الله رئیسی در دیدار اعضای هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس مطرح کرد:

نظارت بر نمایندگان مجلس نباید موجب ایجاد لکنت در بیان مسائل توسط آنها شود/ گاهی یک تذکر در ابتدای انحراف، موجب جلوگیری از پرونده و کشیده شدن کار به دستگاه قضا می‌شود