75

دستور رئیس دستگاه قضا به دادستان برای رسیدگی به علت صدور مجوز صادرات به افراد فاقد صلاحیت/ گره زدن تصمیم گیری‌ها به انتخابات آمریکا آدرس غلط دادن به ملت است