89

آیت‌الله رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه:

امروز صیانت از حقوق ملی، تامین منافع ملی و دستیابی به رفاه ملی در گرو افزایش و اتکا به توان ملی است/ داعشی که آخرین جنایتش را در دانشگاه کابل انجام داد جریانی بود که دموکرات‌ها راه انداختند و جمهوری خواهان از آن استفاده کردند