255

آیت الله رئیسی در افتتاحیه دومین همایش حکمرانی اسلامی:

باید افراد ‌تراز که بتوانند حکمرانی اسلامی را اجرایی کنند ‌تربیت کنیم/ غربی‌ها با تشویق کشورها به پیوستن به قراردادها و نزدیک شدن به معیارهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی تعریف شده آنها می‌خواهند حکومت‌ها را با نظام حکمرانی مورد نظر خود منطبق کنند